Thủ tục cấp sổ đỏ mua đất được thừa kế như thế nào?

Hỏi: Năm 2000, ông Nguyễn Minh Kha, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã nhận chuyển nhượng 2.000m2 đất nông nghiệp từ ông Nguyễn Văn A (giấy tờ mua bán viết tay).

Hiện nay, vợ chồng ông A đã mất. Mới đây, ông Kha đi làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) thì được yêu cầu cần phải có bản thừa kế của ông A cho các con ông.

Nhưng hiện tại, các con của ông A không còn sống ở địa phương nên không thể tổ chức họp để chia thừa kế. Ông Kha muốn biết, trong trường hợp trên ông phải làm thủ tục như thế nào để được giải quyết?

Ba mẹ ông Kha mất đã để lại di chúc viết tay, có người làm chứng là để lại toàn bộ tài sản cho ông. Khi ông Kha tới Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của huyện Phú Tân tiến hành thủ tục thì được hướng dẫn di chúc cần phải công chứng. Theo ông Kha tìm hiểu thì Điều 650, Bộ Luật Dân sự quy định, di chúc bằng văn bản gồm: Di chúc bằng văn bản có công chứng; Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng; Di chúc bằng văn bản có chứng thực; Di chúc bằng văn bản có người làm chứng. Ông Kha muốn hỏi, cán bộ hướng dẫn ông như thế có phù hợp với quy định không?

cấp sổ đỏ
Để được cấp sổ đỏ, người sử dụng đất phải thực hiện các thủ tục pháp luật quy định
Ảnh: Dân trí

Trả lời:

Điều 82, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 do Chính phủ ban hành quy định chi tiết thực hiện một số điều của Luật Đất đai, đối trường hợp người đang sử dụng đất do nhận thừa kế, nhận tặng cho, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1/1/2008 mà đất đó chưa được cấp sổ đỏ thì người nhận chuyển quyền sử dụng đất tiến hành thủ tục đăng ký đất đai, cấp sổ đỏ lần đầu theo đúng quy định của Luật Đất đai và không phải tiến hành thủ tục chuyển quyền sử dụng đất. Đặc biệt, cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được bắt buộc những người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp văn bản, hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Vì thế, nếu trường hợp của ông Kha nếu thuộc quy định nêu trên, sẽ được xem xét cấp sổ đỏ theo quy định.

Theo quy định tại Điều 656, Bộ luật Dân sự năm 2005, đối với trường hợp người lập di chúc không thể tự mình làm bản di chúc thì có thể nhờ người khác viết hộ nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải điểm chỉ hoặc ký vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận điểm chỉ, chữ ký của người lập di chúc và ký vào bản di chúc. Việc lập di chúc phải tuân thủ quy định tại Điều 653 và Điều 654 của Bộ luật này.

Vì thế, nếu tờ di chúc của ông thuộc trường hợp trên thì được xem là phù hợp theo đúng quy định của Bộ luật Dân sự.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang

(Theo Chính phủ)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Nhà Đất Số Hóa – Nhà Đất Số – Bất Động Sản – Tin Bất Động Sản