Hỏi về những quyền tranh chấp đất mua bán bằng giấy viết tay

Hỏi: Tôi đã mua một thửa đất vườn diện tích 1.252m2 vào năm 1999. Giao dịch mua bán này chỉ thực hiện bằng giấy tờ viết tay, có chữ ký của người mua, người bán và người làm chứng.

Tới nay, sau khi người chủ đất cũ đã mất thì vợ và các con ông ấy đã đòi tôi trả lại đất. Tôi muốn hỏi, mảnh đất tôi đã mua và trả tiền đầy đủ thì có được luật pháp bảo vệ?

tranh chấp đất đai
Các tranh chấp đất mua bán bằng giấy viết tay có thể được Tòa án xem xét,
giải quyết. Ảnh: VTC New

Trả lời:

Căn cứ vào điểm 2.3, Mục II, Nghị quyết 02 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao ban hành ngày 10/8/2004 hướng dẫn việc giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) được xác lập từ sau ngày 15/10/1993, Tòa án chỉ công nhận hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ khi hội đủ những điều kiện luật định.

Cụ thể, các điều kiện như sau: Chủ thể giao kết hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ có đủ năng lực hành vi dân sự; Chủ thể tham gia giao kết hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ hoàn toàn tự nguyện; Nội dung và mục đích của hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ không trái với pháp luật và đạo đức xã hội; Hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ phải được lập thành văn bản có chứng thực của UBND cấp có thẩm quyền hoặc chứng nhận của Công chứng Nhà nước. Đất chuyển nhượng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận QSDĐ theo Luật Đất đai 1989, Luật Đất đai 1993, Luật Đất đai 2003; Bên chuyển nhượng QSDĐ phải đáp ứng đủ các điều kiện chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng QSDĐ phải đáp ứng đủ điều kiện về nhận chuyển nhượng theo đúng quy định của pháp luật.

Do đó, Tòa án sẽ giải quyết tranh chấp đất tùy thuộc vào việc các bên có bảo đảm được những điều kiện nêu trên hay không. Bạn cần trình bày đúng sự thật về giao dịch chuyển nhượng đất, kèm theo những giấy tờ liên quan để được Tòa án tiến hành xem xét, giải quyết.

Luật gia Nguyễn Văn Khôi

(Theo Sài Gòn đầu tư tài chính)

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Nhà Đất Số Hóa – Nhà Đất Số – Bất Động Sản – Tin Bất Động Sản