tư vấn luật miễn phí

Đất nông nghiệp của ông bà, cháu có được hưởng thừa kế hay không?

Đất nông nghiệp của ông bà, cháu có được hưởng thừa kế? Hỏi: Năm 1993, bố mẹ tôi kết hôn, đây là thời điểm sau cải cách ruộng đất. Vì vậy, chị em tôi đều không được chia đất nông nghiệp. Hiện tại, trong gia đình tôi, các bác và anh chị đều đã có ruộng rồi. Ông bà của tôi mất rồi. Tôi muốn hỏi, tôi more »

Nhà Đất Số Hóa – Nhà Đất Số – Bất Động Sản – Tin Bất Động Sản